Co je podstatou mysli?

Mysl není viditelná.
Nemá velikost, barvu ani tvar a přece existuje.

Podstatou mysli je neomezenost a jasnost postrádající začátek i konec.

„Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.“

Buddha Šákjamuni


Scházíme se osobně i na dálku

Ve studiu WANG v Hranicích a na dálku prostřednictvím online konference, abychom meditovali, kultivovali a transformovali mysl. Společné síly a generování stejné energie v jeden čas kdekoliv na světě s sebou nese vytváření prospěšných zásluh. Jsme rádi za všechny, kteří se chtějí připojit. Meditace je vhodná pro lidi každého věku bez ohledu na pohlaví, náboženství, orientaci a podobně.

Zastavte se a přemýšlejte, v jak šťastné formě a šťastném období jsme se narodili, že máme příležitost kultivovat svoji mysl. V minulých životech jsme jednoznačně nastřádali dostatek zásluh a dobré karmy, neboť jsme nyní zrozeni jako lidé v prostředí nezmítaném válkou, v prostředí s velkým nadbytkem všeho. Sešla se nám řada dílčích příčin, díky kterým můžeme mysl osvobodit.

Osobní meditace je magická.

Vypisuji osobní setkání ve studiu WANG v Hranicích, kde se setkáváme. Blízký kontakt dává člověku nejvíce zpětných vazeb a nejsilnější podporu v meditační praxi. Udržuje nás v proudu a poskytuje stabilitu.

Čaj, vůně vonné tyčinky, vzájemná interakce, atmosféra.

Dálková meditace je všem dostupná.

Na dálku se díky moderním technologiím odkudkoliv na světě může připojit skutečně kdokoliv, kdo má k dispozici stolní počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon a internetové připojení. Nic jiného není potřeba. Snad jen chuť a vytrvalost. Ostatní technické zázemí zajišťuji.

Domácí pohodlí, soukromí.

Buddhisté naléhají, abychom co nejdříve začali pracovat s naší myslí. Kultivovali ji, cvičili v soustředění a všímavosti a snažili se zahlédnout její pravou podstatu, rozvíjeli soucit a moudrost. Jasná a ničím nezkalená mysl je jako modré nebe občas zakryté mraky, které reprezentují naše názory, emoce, tendence, sklony. I přesto, že je jimi mysl opakovaně rušena, stále je za těmito mraky jasné modré nebe. Všichni tento potenciál k rozvoji máme. Uvědomte si, kolik je na světě cítících bytostí, mezi které počítáme lidi i zvířata.

Nespočetné množství miliard.

A jen 7 miliard jsou bytosti lidské. Vědomí se podle karmických zásluh rodí napříč všemi bytostmi.

Jak velkou máme šanci, že se příště zrodíme zase jako člověk? Proto ta naléhavost a přání, abychom mysl zkoumali, dokud k tomu máme všechny vhodné podmínky. Mohou zmizet lusknutím prstu a už se k nám nevrátit.

Přidejte se k nám osobně nebo na dálku.

Veškeré osobní i dálkově pořádané meditace nabízím zdarma. Připadá vám to nestandardní? Je to možné.

Mnoho koučů nabízí meditace. Někteří za velmi vysoké částky. Nezkoumám motiv, ale jsem si jistý, že zapomněli na jedno důležité. Meditace je součástí Buddhova učení. Toto učení má být šířeno zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. Tak, aby k němu měl přístup skutečně každý. Každá cítící bytost má potenciál k dosažení osvícení. Všechny bytosti v celém vesmíru.


Všichni, kteří trpí ve světě, se souží úsilím o vlastní štěstí. Šťastni jsou ti, kteří přejí štěstí druhým.

Šantidéva, významný buddhistický učenec


OM TARE TUTTARE TURE SVAHA