Cena za meditace

Všechny meditace jsou zdarma nebo za dobrovolný příspěvek.

Buddhovy meditace byly vždy zdarma tak, aby byly přístupné všem, kteří mají zájem na sobě pracovat, zkoumat svoji mysl a vnímat souvislosti. Všem, kteří chtějí být v kontaktu s Buddhovým učením. Abychom se zbavili jakéhokoliv dualistického přístupu a neutralizovali své ego, které rozděluje na „já“ a „ostatní“, poměřuje co je hezké a co škaredé, co je chutné a nechutné, měli bychom být nápomocni všem bez rozdílu. Meditace jsou neoddělitelnou součástí učení.

Představte si, že každá cítící bytost má něco, čemu se říká buddhovská podstata. Potenciál k dosažení osvícení nebo osvobození mysli. Není potřeba jej do člověka instalovat, má jej každý. Žádnou bytost není možné vyčlenit a odsunout. Ať máme společenské postavení jakékoliv, peněz mnoho nebo málo, náš příbytek je honosný nebo se potloukáme po ulicích, jedno máme společné…

…buddhovskou podstatu.

Meditace rozvíjejí přirozené kvality této podstaty a proto jsou přístupné všem.

Můžete se rozhodnout, jestli za meditaci přispějete dobrovolně podle svého uvážení a možností a budete tak praktikovat dánu (štědrost, která je jednou ze šesti kultivujících páramit a neutralizujících chamtivost a ego) a nebo se zúčastníte zcela zdarma.

Prostředky mohou být použity například pro provoz, na režijní náklady, k nákupu pomůcek pro meditace a setkání, k darování buddhistickým klášterům za uskutečněnou púdžu a podobně.

„Štědrost a řádné chování, péče o příbuzné, nezávadné činy.
To je nejvyšší požehnání.“

Mangala-sutta
Rozprava o příčinách štěstí