O autorovi

Jmenuji se Vladimír Hajduk a v Hranicích na Moravě provozuji od roku 2014 studio, které slouží dvěma účelům. Na straně jedné zde veřejnost využívá nabídky masáží a dalších relaxačních návštěv a na straně druhé se zde scházejí lidé, kterým je sympatické Buddhovo učení. Individuálně nebo ve skupinkách se nad ním zamýšlíme skrz meditace a s veškerou úctou se jej snažíme aplikovat do běžného života.

Sám Buddha, když vykládal velké množství svých učení, přesně ukazoval, jak z něj mít užitek i v běžných denních situacích. O to se studiem knih, navštěvováním přednášek, setkáváním s moudrými buddhistickými mnichy, snažím.

Mimoto mám za sebou 12 let praxe všeobecné sestry v první linii nemocnice.

Meditacemi se zabývám od založení studia v Hranicích a po pár letech mohu zodpovědně říct, že mi přinášejí zklidnění myšlenek, schopnost koncentrace, změnu náhledu na věci velké i malé. Přinášejí mi užitek a jsou mi inspirací, kterou mi žádná jiná technika nikdy dříve nenabídla. Výsledek ale nepřichází záhy, je potřeba trénovat se v trpělivosti a pravidelnosti.

Meditace je jedinečnou příležitostí pro člověka. Buddhismus má mnoho faktických pohledů a analýz na vše, co nás obklopuje. Žádná z nich nebyla zpochybněna. Záruku rovného a průhledného přístupu k práci s myslí dává Buddha tehdy, když tvrdí, že

zkušenost je nepřenositelná.

Což znamená, že k tomu, aby člověk poznal pravou podstatu mysli, musí k ní dojít vlastní zkušeností skrze učení a meditační praxi. Není žádná možnost, aby byly zkušenosti jednoho implantovány do mysli druhého. Tak je to na každém z nás.

Představte si poznání jako bonbon, který nabídnete němému kamarádovi. Takový člověk jej vycucá, vlastní zkušeností pozná všechny jeho vlastnosti a střetne se s podstatou. Pochopí ji na intuitivní úrovni. Protože je však němý, nebude schopen vám k tomu nic říct. Ale zkušenost má přesnou a věrohodnou.
Až ke stejné zkušenosti dospějeme i my, porozumíme mu dokonale.

Mé cesty mě zavedly až do Nepálu, kde jsem meditoval často a dokonce i pod dohledem lámy. Dostal jsem cenné informace, které jsem v českých textech nikdy nečetl. Vím, že z tohoto budu čerpat inspiraci po nespočet životů.

Pojďte meditovat společně se mnou. Má to smysl.

OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA